اطلاع‌رسانی درباره‌ی هر خبر یا رویداد جدیدی درباره‌ی هتل در این بخش از سامانه انجام می‌شود. اخبار، اطلاعیه‌ها و انواع پیام‌ها را جهت اطلاع مهمانان و مشتریان در این قسمت قرار دهید. مواردی مانند افزودن تجهیزات و امکانات جدید، افتتاح یک بخش جدید، تعطیل شدن دائم یا موقت یک بخش و راه‌اندازی مجدد آن را می‌توانید در این بخش اعلام کنید.

همچنین می‌توانید پیشنهادهای تشویقی و تخفیف‌های ویژه را به اطلاع مشتریان برسانید یا هر گونه تغییرات در کادر مدیریتی یا موارد دیگر را اطلاع‌رسانی کنید. اگر قرار است رویداد مهمی در هتل شما برگزار شود، برگزاری این اتفاق مهم و برنامه‌های آن را در این بخش اعلام کنید یا اخبار رویدادهای برگزارشده را پوشش دهید.